Odcházení

První náčrt divadelní hry Odcházení prý Václav Havel rozepsal ještě v létě roku 1989, několik měsíců předtím, než odešel z disentu (a kultury) do politiky. K námětu se znovu vrátil až v roce 2003 a výsledná hra často svádí k autobiografické interpretaci. „Odcházení“ kancléře Viléma Riegra z vládní vily je nenápadnou konfrontací současnosti a odcházející minulosti, pokus o nastínění vlastního autorského vidění, v lecčems odlišného od Havlova mediálního obrazu.