Masaryk

Krátký výsek ze života Jana Masaryka, československého diplomata a syna prvního prezidenta. Situování příběhu do období těsně po roce 1938 a Masarykovo svérázné vyrovnávání se „Mnichovem“, tvoří základní, rozbíhající se dramatickou osnovu filmu. Jan Masaryk (1886–1948) totiž z vlastní vůle mizí za zdmi americké psychiatrické léčebny a jako pacient dr. Steina účtuje sám se sebou, s odkazem vlastního otce, se vztekem na Edvarda Beneše a se svou národní identitou. A navíc mu chybí pohodlný přístup k drogám a alkoholu. Ačkoliv snímek k sobě přitáhne pozornost hlavně Karlem Rodenem v hlavní roli, na Masarykovi je zřejmé, že je to v prvé řadě film režiséra Julia ŠevčíkaA stejně jako u jeho předchozích dvou filmů nelze přehlédnout nezaměnitelný rozbujelý dynamický styl, pro nějž je typická sebevědomá kombinace výrazných kamerových kompozic, střihu a práce se zvukem.