Masaryk

English synopsis below

Krátký výsek ze života Jana Masaryka, československého diplomata a syna prvního prezidenta. Situování příběhu do období těsně po roce 1938 a Masarykovo svérázné vyrovnávání se „Mnichovem“, tvoří základní, rozbíhající se dramatickou osnovu filmu. Jan Masaryk (1886–1948) totiž z vlastní vůle mizí za zdmi americké psychiatrické léčebny a jako pacient dr. Steina účtuje sám se sebou, s odkazem vlastního otce, se vztekem na Edvarda Beneše a se svou národní identitou. A navíc mu chybí pohodlný přístup k drogám a alkoholu. Ačkoliv snímek k sobě přitáhne pozornost hlavně Karlem Rodenem v hlavní roli, na Masarykovi je zřejmé, že je to v prvé řadě film režiséra Julia ŠevčíkaA stejně jako u jeho předchozích dvou filmů nelze přehlédnout nezaměnitelný rozbujelý dynamický styl, pro nějž je typická sebevědomá kombinace výrazných kamerových kompozic, střihu a práce se zvukem.

Short piece from the life of Jan Masaryk – Czechoslovak diplomat and son of the first president. The story is situated in the era right after 1938, which together with Masaryk’s distinctive dealing with the Munich Agreement forms the basic dramatic storyline of the film. Jan Masaryk (1886–1948) has been voluntarily admitted into an American psychiatric asylum and is, as a patient of Dr Stein, reckoning with himself, the legacy of his father, his anger towards Edvard Beneš, and also his national identity. Moreover, he has been cut off from drugs and alcohol. Although this film will probably attract audience because of its main actor, Karel Roden, Masaryk is above all a film by Julius Ševčík. Similarly to Ševčík’s previous two films, it is also impossible to miss his uniquely buoyant and dynamic style characterised by its confident combinations of camera positions, editing, and sound work.