Loutka

Pouliční holka Anna putuje v Duisburgu se svojí přítelkyní Leilou z úkrytu do úkrytu, živí se jako prostitutka a svoji kamarádku nakonec za traumatických okolností ztrácí. Před pobytem ve vězení dostává Anna poslední šanci a je umístěna do domova pro problematickou mládež v malém horském statku na samotě v Alpách. Sociální pracovnice Geena i učitelka nechávají svým svěřenkyním značnou volnost a čas na sebe. Mezi zpustlou a uzavřenou Annou a agresivní kriminálnicí Magentou se postupně vyvíjí fatální vztah…

Režisér Sebastian Kutzli staví ve svém režisérském debutu do protikladu skromný horský svět ve walliských Alpách a divoký život velkoměsta. Svým filmem Loutka prezentuje radikálně zmodernizovanou „Heidi“. Marie Amsler zpracovala ve scénáři své vlastní zkušenosti učitelky ve výchovném táboře.

Deutsch

In Duisburg hetzt Straßenmädchen Anna mit ihrer Freundin Leila von Versteck zu Versteck, prostituiert sich und verliert ihre Gefährtin schließlich auf traumatische Weise. Bevor sie ins Gefängnis muss, bekommt Anna eine letzte Chance und landet in einem Problemkinderheim auf einem einsam gelegenen kleinen Bergbauernhof in den Alpen. Sozialarbeiterin Geena und eine Lehrerin lassen ihren weiblichen Schützlingen dort viel Freiraum und geben ihnen Zeit, an sich zu arbeiten . Zwischen der verwahrlost-verschlossenen Anna und der aggressiven, kriminellen Magenta beginnt ein fatales Verhältnis…

Sebastian Kutzli kontrastiert in seinem Regiedebüt die karge Bergwelt der Walliser Alpen mit der Wildnis Großstadt und liefert mit Puppe eine radikal modernisierte „Heidi“. Im Drehbuch verarbeitete Marie Amsler ihre eigenen Erfahrungen als Lehrerin in einem Erziehungscamp.