Goya – aneb tvrdá cesta poznání

Jako dvorní malíř dospěl Goya k uznání i bohatství. S vévodkyní Albou ho pojí vášnivá láska, zároveň opovrhuje namyšlenou aristokratkou, kterou v ní stále vidí. Goya věří na krále i na církev a užívá si své postavení u dvora, přesto se cítí spojený s lidem. Jeho spolupracovník a přítel Esteve ho přivede do kruhu patriotů, kteří chtějí změnit zem. V Madridu potkává v taverně zpěvačku Marii Rosario a později musí být svědkem, jak je odsouzena inkvizicí. Čím hlouběji proniká do života lidu a čerpá z něj inspiraci pro svou tvorbu, tím více se zvyšuje vnitřní bolest způsobená poměry v zemi. Nakonec se sám Goya ocitá v hledáčku inkvizice – a místo rezignace volí exil...

Příběh vychází z literární předlohy Liona Feuchtwangera a režisér Konrad Wolf v něm představuje Goyu jako muže protikladů, které ho přivedou na „tvrdou cestu poznání“.

Deutsch

Als Hofmaler ist Goya zu Ansehen und Wohlstand gekommen. In leidenschaftlicher Liebe fühlt er sich zur Herzogin Alba hingezogen, und gleichzeitig hasst er die hochnäsige Aristokratin in ihr. Er glaubt an König und Kirche, genießt seine Stellung bei Hofe, doch fühlt er sich auch dem Volk verbunden. Sein Mitarbeiter und Freund Esteve führt ihn zu Patrioten, die das Land verändern wollen. In einer Madrider Taverne begegnet er der Sängerin Maria Rosario und muss später miterleben, wie sie von der Inquisition verurteilt wird. Je weiter er in das Leben des Volkes eindringt und daraus Motive für seine Kunst schöpft, desto größer wird seine innere Qual angesichts der Zustände im Land. Schließlich gerät er selbst in die Fänge der Inquisition, doch statt zu resignieren, wählt er das Exil…

Nach der literarischen Vorlage von Lion Feuchtwanger zeigt Regisseur Konrad Wolf den Künstler Goya als einen Mann der Widersprüche, die ihn auf den "argen Weg der Erkenntnis" bringen.