Genderblend

English version below

Genderblend je příběhem pěti mladých lidí, kteří se necítí být ani ženami ani muži. Své místo vidí jako “někde mezi”. V každodenním životě jsou Lisa, Anne, Dennis, Lashawn a Selm konfrontováni se svou odlišností, každý z nich však překonává vlastní životní cestu po svém. Všechny ale spojuje odvaha být viditelně a veřejně těmi, kým se cítí být. Dokumentární film sleduje své hrdiny se zájmem, zvědavostí a pochopením všeho, co se nachází mimo klasické binární rozdělení genderových rolí. Spolu s hrdiny nabourává zažité představy a především oslavuje lidskou individualitu. Nebylo by totiž osvobozující konečně prolomit rigidní normy, ve kterých uvažujeme o sobě samých?

Genderblend is the story of five young people who feel neither as women nor as men. They see their place “somewhere in between”. In their everyday lives, Lisa, Anne, Dennis, Lashawn and Selm are confronted with their otherness, and each of them overcomes these obstacles in their own way. They, however, all share the courage to be visibly and publicly who they feel to be. This documentary follows its protagonists with interest, curiosity and understanding to all that lies beyond the usual binary division of gender roles. Together with its characters, it breaks down rigid views and celebrates human individuality. Wouldn’t it be liberating to finally break out of the constricting norms that dictate how we perceive ourselves?

Genderbende

·

2017

·

68 min

Režie