Čistič

Peter Bebjak prichádza s voyerskou psychodrámou, ktorá divákovi predkladá súvislosti len postupne. Deprimovaný Tomáš sa živí čistením miest po zosnulých, čo ho privedie k bizarnej záľube v skrytom pozorovaní ich živých príbuzných. Prvotná nejasnosť v motiváciách a vzájomných vzťahoch podporuje budovanie napätia. V spojení s výnimočnými hereckými výkonmi a autentickou zvukovou stopou predstavuje Čistič v domácom prostredí chvályhodný počin nie len žánrovo, ale i kvalitatívne, čím sa úspešne zaraďuje medzi progresívnych predstaviteľov Slovenskej „novej vlny“.