Akta Grüninger

Srpen 1938: Čas se rozhodnout. Švýcarsko uzavírá hranice pro židovské uprchlíky. Stovky lidí se však kupodivu i nadále dostávají přes rakousko-švýcarské hranice bez platného víza. Do kantonu St. Gallen je přidělen mladý, ctižádostivý a autority ctící policejní inspektor Robert Frei, aby zde ilegální přechody hranic vyšetřil. Rozkryje zde rozsáhlý prouprchlický systém, do kterého je zapojena převážná většina obyvatelstva a jehož hlavou je místní policejní kapitán Paul Grüninger. Když se potvrdí podezření, že Grüninger skutečně umožňuje uprchlíkům vstup bez platného víza, falšuje dokumenty a organizuje ilegální přechody přes hranice, je Frei postaven před klíčové rozhodnutí: rozkaz versus lidskost, povinnost versus soucit, vše ohlásit nadřízeným, nebo krýt Grüningera? Film byl natočen podle skutečného příběhu st. gallenského policejního kapitána Grüningera a stal se zahajovacím filmem festivalu Solothurner Filmtage v lednu 2014.

Deutsch

August 1938: Eine Zeit, in der man sich entscheiden muss. Die Schweiz schließt ihre Grenzen für jüdische Flüchtlinge, weiterhin gelangen jedoch Hunderte ohne gültiges Visum über die österreichisch-schweizerische Grenze. Zur Untersuchung der illegalen Grenzübertritte wird der junge, ehrgeizige und obrigkeitshörige Polizeiinspektor Robert Frei in den Kanton St. Gallen beordert. Dort kommt er einem umfangreichen Hilfssystem auf die Schliche, das von breiten Teilen der Bevölkerung getragen und vom St. Galler Polizeihauptmann Paul Grüninger ermöglicht wird. Als sich der Verdacht erhärtet, dass Grüninger Flüchtlinge ohne gültige Visa hereinlässt, Dokumente fälscht und Flüchtlinge illegal über die Grenze bringt, muss Frei muss sich entscheiden: Soll er seinen Vorgesetzten Bericht erstatten oder Grüninger decken? Der Film basiert auf der wahren Geschichte des St. Galler Polizeihauptmanns Grüninger und eröffnete im Januar 2014 die Solothurner Filmtage.