Velkolepé muzeum

Na více než dva roky se režisér Johannes Holzhausen se svým filmovým štábem změnil v bedlivého pozorovatele dění ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu. Pozorně zkoumal jednotlivé pracovní procesy a protagonisty, kteří dávají umění ten pravý rámec – od ředitelky po úklidovou službu, od dopravců po historičku umění. Film přináší zvídavý a humorný pohled do zákulisí světoznámé kulturní instituce, která musí svoji integritu vybalancovat mezi mantinely rozpočtu a konkurenčním tlakem. Zároveň ale pokládá závažné otázky: Jak sladit požadavky na uchování uměleckých děl s nejnovějšími trendy jejich prezentace? Jaké cíle má plnit umění při sebeprezentaci národa v politice a v cestovním ruchu? Snímek Velkolepé muzeum byl ve světové premiéře uveden na letošním Berlinale a získal zde filmovou cenu Caligari 2014.

Deutsch

Über zwei Jahre hat sich Regisseur Johannes Holzhausen im Kunsthistorischen Museum in Wien mit seinem Filmteam umgesehen. Aufmerksam beobachtet er die vielgestaltigen Arbeitsprozesse und Protagonisten, die daran mitwirken, der Kunst ihren rechten Rahmen zu geben – von der Direktorin zum Reinigungsdienst, von den Transporteuren zur Kunsthistorikerin. Der Film wirft einen neugierigen und verschmitzt humorvollen Blick hinter die Kulissen der weltberühmten Kulturinstitution, die ihre Integrität mit Budgetvorgaben und Konkurrenzdruck ausbalancieren muss, stellt aber auch weiter reichende Fragen: Wie lässt sich vermitteln zwischen der Bewahrung der Werke und ihrer zeitgemäßen Präsentation? Welche Zwecke hat Kunst für die Selbstdarstellung einer Nation in Politik und Tourismus zu erfüllen? Das große Museum feierte seine Weltpremiere heuer auf der Berlinale und wurde dort mit dem Caligari-Filmpreis 2014 ausgezeichnet.