Vakuum

Deutsche Version

Uprostřed příprav na 35. výročí svatby se Meredith dozví, že je HIV pozitivní. Jako jediný možný přenašeč přichází v úvahu její manžel André. Meredith ke svému zděšení zjistí, že ji podvádí s prostitutkami. Sdělí Andrému diagnózu a vyhodí ho z domu. Ten se mezitím dozví, že i on je HIV pozitivní. Pár se k sobě vrací s rozhodnutím, že budou nemoc zvládat společně. Čím víc se svatební oslavy blíží, tím křehčí se zdá být manželství, které má být oslavováno. Meredith cítí, že mohou mít společnou budoucnost pouze tehdy, když Andrému beze zbytku odpustí. Ale co vše je láska schopna unést?

Vakuum je precizní studie vztahu, který léty ustrne v každodenní rutině, kdy se harmonické soužití a city vytrácí a převažují navyklé stereotypy. (Das Film Fest)

"Suverénní, vydařený film plný melancholie." - Saarbrücker Zeitung

Inmitten der Vorbereitungen für ihren 35. Hochzeitstag erfährt Meredith, dass sie HIV-positiv ist. Als Überträger kommt nur ihr Mann André in Frage. Erschüttert findet sie heraus, dass er sie mit Prostituierten hintergeht. Sie konfrontiert André mit der Diagnose und wirft ihn aus dem Haus.

Dieser weiß mittlerweile, dass auch er HIVpositiv ist. Sie beschließen, die Krankheit gemeinsam zu bewältigen. Je näher die Hochzeitsfeier rückt, desto brüchiger scheint jene Ehe, die da gefeiert werden soll. Meredith spürt, dass es nur eine gemeinsame Zukunft geben kann, wenn sie André restlos verzeiht. Doch wie viel Verletzung hält Liebe aus?

Vakuum ist die präzise Studie einer Beziehung, die über die Jahre in der Alltagsroutine erstarrt ist und in der Emotionen und harmonisches Miteinander stereotypen Gewohnheiten gewichen sind.

"Ein souveräner, stimmiger Film voller Melancholie." - Saarbrücker Zeitung