Silačky

Projekce za přítomnosti režisérky Marty Dzido

Sufražetky, emancipantky, bojovnice. Silačky jsou silné ženy – Polky, které na přelomu 19. a 20. století bojovaly za národní identitu, kulturu a jazyk, za všeobecný přístup ke vzdělání a zrovnoprávnění žen. Díky jejich úsilí podepsal v listopadu 1918 Josef Pilsudski dekret, který přiznával právo všem „bez rozdílu pohlaví“.(Bardzo fajný festival)