Říkejte mi Marianna

Pokud se Marianna chce stát Mariannou úplně – nejen emocionálně, ale také po tělesné a právní stránce – musí se vzdát celého svého dosavadního života. Musí opustit svou ženu a dcery, smířit se s odmítnutím a nepřijetím ze strany rodičů, se samotou. Ale touha být ženou, touha žít v souladu s vlastním tělem a identitou je silnější. Když si vyřizuje změnu rodného listu, připravuje se na operaci změny pohlaví, je Marianna plná nadšení a víry v budoucnost. Avšak když je poté její život nečekaně ochromen nemocí, vychází najevo celé drama této situace. Karolina Bielawska v jímavém dokumentu portrétuje svou hrdinku s respektem a velkou citlivostí. Vyváženě odkrývá její emoce a motivace, subtilně popisuje vztahy s nejbližšími, ukazuje jak ztrátu, tak zrození lásky.

Mów mi Marianna

·

2015

·

75 min