Přímá demokracie

Z pravého okraje politického spektra zaznívají stále hlasitěji anti-evropské, anti-islámské a nacionalistické tóny. Do toho se mísí oslavná píseň na zemi, která udělala všechno dobře: Švýcarsko se svou přímou demokracií. Ale i tady narážíme na určité meze. Přijatá lidová iniciativa o obecném zákazu výstavby minaretů koliduje např. se zněním vlastní Federální ústavy a porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech. Film zkoumá tento složitý politický nástroj a ukazuje jeho omezení, stejně jako jeho šance.

Tvůrcům filmu se podařilo poměrně suchopárný předmět přetvořit v zábavné a poučné téma tak dobře, že je dokument zcela pochopitelný i těm, jež postrádají větší politické znalosti. toasted.ch

An den rechten Rändern der Politlandschaft ertönt immer lauter antieuropäische, antiislamische und nationalistische Musik. Dazwischen erklingt ein Loblied auf das Land, welches alles richtig gemacht hat: die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie. Doch auch hier stößt man damit an gewisse Grenzen. Die vom Volk angenommene Initiative eines generellen Bauverbotes von Minaretten kollidiert z. B. mit der eigenen Bundesverfassung und verstößt somit gegen die europäische Menschenrechtskonvention. Der Film beleuchtet dieses komplexe politische Werkzeug und zeigt dessen Grenzen wie auch dessen Chancen auf.

Die Filmemacher haben ein trockenes Thema unterhaltsam und informativ umgesetzt. Die Doku ist auch ohne grössere politische Kenntnisse durchaus verständlich. toasted.ch

Die Demokratie ist los!

·

2014

·

87 min

Režie