Pramen panny

Středověká balada Ingmara Bergmana o vraždě a pomstě je ojedinělá tím, že se jedná o adaptaci románu Ully Isaksonové. Isaksonová přitom s Bergmanem již předtím spolupracovala na scénáři k filmu Než se rozední (1958). Pramen panny, na rozdíl od Sedmé pečeti, zdaleka nehýří zavedenými středověkými motivy, naopak je poměrně přímočaře vystavěnou (a v lecčems historicky věrohodnou) tragédií otce a dcery.