Pirko

Film, který ukazuje, že i v naších krajích a hájích se vaří pěkná soda. Pirko pojednává o děckách s děcáku, takže se můžete těšit na sérii ponižování, týrání, zneužívání a zářnou budoucnost ulice, drog a prostituce. Ale, kdo bych chtěl, aby filmy s podobnou tematikou byly pěkné a o hezkých věcech?