Parking

Zatímco Chen Mo nakupuje na Den matek v pekárně dort pro svou manželku, jeho auto je zablokováno jiným. Chen Mo se vydá hledat majitele auta do okolních bytových domů, a stane se nečekaným svědkem života panoptika osob tyto byty obývajících i jejich různých tajemství: starého páru žijícího s malou holčičkou bez rodičů, vysloužilého vůdce gangu, ze kterého se stal holič, taiwanského pasáka a jeho prostitutky z pevniny, krejčího na útěku z Hong Kongu a další postavičky. Chen Mo ale zjišťuje, že on a jeho manželka, se kterou se léta marně pokouší o početí potomka, jsou si po těch letech navzájem odcizení podobně, jako jsou mu cizí osudy těch, které zde nečekaně potkal a stal se nechtěnou součástí jejich života. Jeho náhodná setkání, rozhovory i konflikty proběhlé v rozpětí jediného večera vytváří plastický obraz života v asijském velkoměstě a odhaluje život skrytý pod povrchem každodennosti. Na Chen Moa však čeká doma ještě jedno nečekané překvapení, které může jeho odcizení blízkým osobám i vlastnímu životu ještě zvrátit.