Padající hvězda

Amadeo Fernando María Savojský, jeden z nejméně známých španělských králů, cítěním progresista a modernista se tvrdě střetává s realitou tehdejšího otřeseného a revolučního Španělska. Během své krátké tříleté vlády se snaží neúspěšně oddělit stát od církve či vzdělávat nejchudší vrstvy. Film, jenž je křížovkou pro diváky, kteří se nebojí objevovat, první celovečerní film producenta a režiséra Lluise Miñarra je plný náznaků, odkazujících na Bergmana, Buñuela či Bressona. Komplikovanou osobnost Amadea, v níž se střetává zednářská tradice s voyauerismem či zálibou v numerologii a erotické literatuře, ztvárnil skvělý Alex Brendemühl. (Zdroj: Ibérica)