Osm a půl

V případě snímku Osm a půl máme co do činění s filmem, v němž pochybnosti nejsou pouze tématem příběhu, ale přítomny v samotné struktuře příběhu. A tak palčivá otázka režisérova alter-ega, hlavní postavy snímku Guida Anselmiho – O čem tento film bude? – se zároveň stává hlavní otázkou v myslích diváků. Je až s podivem, jak hluboko do své mysli nás Fellini zavádí, a to skrze postavu tápajícího režiséra Guida, kterého s neochvějnou lehkostí ztvárnil Felliniho dvorní herec Marcello Mastroianni. Guidova snaha nalézt vhodný námět pro svůj film se neustále proměňuje ve snahu zorientovat se ve vlastním životě, nalézt jakýkoli pevný bod. Ať už se jedná o neujasněný vztah k ženám, ztracenost ve světě vyprázdněného snobství filmové smetánky či marné chápání role katolické církve v moderní společnosti.