Obrazy starého světa

Dokumentárny počin inšpirovaný fotografickými cyklami Martina Martinčeka, ktorý si kladie za cieľ na základe rozhovorov s osamotenými starými ľuďmi odpovedať na základné existenčné otázky. Umelecky citlivý pohľad na jeseň životov poznačených zvykmi predkov ponúka príbehy charakteristické smútkom, obsahujúce však i presvedčivú výpoveď o sile ľudskej vôle. Držiteľ zhruba tridsiatich ocenení ležal z dôvodu zachytenia „estetiky škaredosti“ 15 rokov v trezore.

Obrazy starého světa

·

1972

·

64 min

Režie