Nic jako dřív

Autorský dokument Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské o čtveřici náctiletých (Tea, Renata, Anička a Nikola), kteří jsou nuceni předčasně dospět. Jako kdyby to již samo o sobě nebylo dostatečně těžké, jsou nuceni předčasně dospět v pohraničním maloměstě. Čtveřice spolužáků a spolužaček na místo svědomité přípravy na maturitu a zkoušky na terciální vzdělávání chodí na diskotéky a/či špatně placené brigády, a tak zameškávají hodiny ve škole. Observační kamera Lukáše Kokeše sleduje výrostky, pocházející z rozvrácených rodin, převážně v detailech, výjimečně užívá distancovaného rámování vytvářející odstup od této nové ztracené generace mileniálů. Oproti tomu střihová skladba Kláry Tasovské v kontrastu k dokumentární observaci volí montáž odvislou od nesoustředěného vnímání představitelů a představitelek generace Y, kteří a které nepatří mezi privilegované jenom kvůli tomu, kde (a kdy?) se narodili/y.