Nedotknutelné prostitutky: Příběh lidu Badi

Krátky film Nedotknuteľné prostitútky nás zavedie do prostredia západného Nepálu. Žije tu takmer zabudnuté etnikum – Badi. Už desaťročia sa nachádza na okraji nepálskej spoločnosti a denne čelí diskriminácii. Historické, politické a kultúrne okolnosti prispeli k tomu, že sa viac ako polovica žien z etnika Badi živí prostitúciou. Tá je často hlavným a jediným zdrojom príjmu mnohých rodín. Prostitúcia je medzi ľuďmi Badi sociálnou normou. Matky posúvajú toto remeslo svojim dcéram a tie zase ďalším generáciám. Film odhaľuje spôsob života etnika. Poukazuje nie len na problémy, ktorým čelí, ale aj na úspechy, ktoré sa mu podarilo docieliť v rámci zlepšenia postavenia v indickej spoločnosti.

Nedotknutelné prostitutky: Příběh lidu Badi

·

2013

·

25 min