Na jedné lodi

English version below

Život Kat a Evy plyne poklidně jako řeka, na které se plaví se svou lodí. Vzepřely se běžnému životu ve městě i pravidlům, které ho utváří. Jejich podpalubí je útulně vybavené, přesto ale není nafukovací. Společně s návštěvou dobrého kamaráda Kat Rogera na loď přichází i stále silnější potřeba něco změnit. Anebo spíš někoho přidat a posunout vztah na další úroveň. A tak se z pohledného záletníka stává ideální adept na biologického otce a vztahy mezi všemi se rázem promění. Film vypráví lehkým a příjemným tónem příběh páru, který se náhle dostává do momentu, kdy jsou zkrátka potřeby dvou zamilovaných lidí rozdílné. Je možné najít kompromis? A je lepší zůstat ve starých kolejích, nebo se nebát změny?

The lives of Kat and Eva flow as peacefully as the river they are sailing on in their boat. They have rebelled against ordinary city life and its rules. Their underdeck is cozy, but not inflatable. A visit by Kat’s good friend Roger triggers an increasing urge to change something or, more precisely, add someone and elevate the relationship to another level. The handsome womanizer becomes the perfect candidate for becoming the biological father, and all the mutual relationships immediately change. With a light and pleasant tone, the film focuses on the story of a couple that suddenly gets to a point where the needs of two people in love are simply different. Is it possible to find a compromise? Is it better to stay on the same path? Or should one not be afraid of change?