Mžitky

Poslední film legendárního režiséra Andrzeje Wajdy (Popel a démant, Země zaslíbená, Walesa: člověk naděje). I v něm se navrací do polské minulosti – tentokrát do doby těsně poválečné a k reálné osobě malíře Wladyslawa Strzeminskiho. Od toho se očekává, že bude po vzoru Sovětského svazu malovat v rámci mezí socialistického realismu – tedy ideologii podbízivé obrazy bez další přidané hodnoty. Strzeminski se odmítne přizpůsobit a režim ho za to začne tvrdě pronásledovat.