Mr. Holmes

Sherlock Holmes patří k hrdinům, kteří se ve kinematografii objevují a zase mizí s frekvencí podobnou vlakům ve filmu. Ostatně – první film s Holmesem je již z roku 1905. Režisér Bill Condon natočil sympatický, venkovem prosluněný a staromilský film s vynikajícím Ianem McKellenem v hlavní roli. Citlivě zachycuje pozvolné Holmesovo tělesné a duševní chřadnutí. Úsilí vybavit si a uchopit vlastní vzpomínky na poslední případ je samo o sobě náročným a napínavým pátráním.