Mlčení

Zastavila vás už na ulici dvojice dobře oblečených mormonů nebo u vás zazvonili svědci Jehovovi? A museli jste se sami sebe ptát, co je k tomu pohání, jak můžou překonat přirozený ostych a strach z téměř jistého odmítnutí a jít oslovovat neznámé lidi? Toto je samozřejmě něco, nad čím přemýšlelo už mnoho lidí, často i samotní věřící, například evangelíci, kteří mají povinnost evangelizovat zakódovanou v základu své církve. Ale stejně je onen absurdní a potenciálně sebezničující misionářský imperativ fascinující, ať už pramení z přesvědčení, pocitu viny, touhy zveličit se v úspěchu nebo mučednictví. A ať už je vykonáván navzdory moci, nebo v její službě jako součást koloniálního projektu impérií či politických machinací církve.

Příběh misionářů zpracovává také tato adaptace i u nás vydaného románu Mlčení, který jeho autor Šúsaku Endó psal ze vzácné pozice japonského katolíka. V 17. století se do Japonska, kde probíhalo potlačování křesťanství po událostech tzv. Šimabarského povstání křesťanských sedláků, vydávají dva mladí jezuité (Andrew Garfield, Adam Driver), aby šířili víru a vypátrali pravdu o knězi, který se zde prý své víry vzdal (Liam Neeson).

Knihy, která byla zfilmována již dvakrát (japonský film v 70. letech a portugalský v letech 90.), se chopil samotný Martin Scorsese, pro kterého jde o návrat k náboženské tematice po sérii více žánrových filmů. Tuto adaptaci plánoval prakticky už od uvedení Poslední pokušení Krista, svého posledního filmu se silnými křesťanskými motivy. Je otázka, jestli bude Mlčení alespoň z části tak kontroverzní, jasné je ale jedno – tohle určitě nebude žádný Poslední samuraj.

(Jakub Hložek)