Mladá léta Erika Nietzscheho

České titulky + English subtiltes

English synoposis bellow

Erik Nietzsche je inteligentní, ale v mnoha ohledech plachý a nezkušený mladý muž, který věří, že je předurčen stát se filmovým režisérem. Na sklonku sedmdesátých let je přijat do Dánské státní filmové školy, a vstupuje tak do světa nerudných profesorů, podivných spolužáků a nepsaných pravidel. Pro mladého hrdinu nastává radostné období, které je však zároveň plné úzkosti. Erik si ve filmovém průmyslu čím dál více připadá jako cizinec. Prožívá konflikty s odborovými svazy i vztah se seběvedomou panovačnou ženou, která odmítá závazky. Drama plné komických prvků - břitký obraz nadutého, ale zábavného světa filmu, který se náš mladý hrdina chystá záhy dobýt. Scénář napsal a role vypravěče se zhostil osobně Erik Nietzsche (Lars von Trier).

Erik Nietzsche is an intelligent but in many ways inexperienced shy young man who is convinced that he wants to be a film director. In the late 1970s, Erik is accepted by the Danish National Film School where he enters a world of angry and unhelpful tutors, weird fellow students and unwritten rules. In this both exhilarating and angst-provoking period for him, Erik feels increasingly like a foreigner in the film industry. Frequently, he is merely an observer of the absurdities that surround him. He encounters trade union disputes, falls in love and experiences self-assured empowered women who refuse to make a commitment. The film is a drama full of comedy - a sharp portrait of a conceited but entertaining world of film which we suspect our dogged young director will eventually conquer with his vision.