Leviatan

Málokterý současný tvůrce se ve svém díle natolik soustředěně a citlivě věnuje popisu niterného strádání jako ruský režisér Andrej Zvjagincev. I proto lze v jeho díle cítit výraznou spjatost s Antonionim, kterého sám režisér často zmiňuje jako jednoho ze svých vzorů, spíše než s Tarkovským, ke kterému je ruský režisér obligátně přirovnáván. Je-li však snaha o intimní drobnopis duševních těžkostí jedince Zvjagincevovou tvůrčí konstantou, tak právě posun od intimních, anonymních příběhů ke společenským dramatům představuje režisérův tvůrčí vývoj. Metaforický odraz společenské nálady, který bylo možné v příbězích debutu Návrat (2003) či následujícího díla Vyhoštění (2007) pouze dohadovat, se přes doslovnější Jelenu (2011) v posledním snímku Leviatan proměnil v přímou společenskou obžalobu. Leč ani příběh Leviatana, jak už název napovídá, úplně neopouští režisérovu snahu o kulturní odkazy, v daném případě především se starozákonní knihou Jób. Jóbův úděl v daném případě zakouší postava Kolji, opraváře aut žijícího na severozápadním pobřeží Ruska. Ten však marně vzdoruje místní samosprávě a její bezohledné snaze vyvlastnit pozemky jeho dosavadního života a práce. Střet zájmů obyčejného člověka se státní mocí se více a více odkrývá jako nerovný souboj, v němž ani zjevná nespravedlnost nemá reálného odvolání. Zvjagincev sám připouští značnou propojenost příběhu se současnými poměry putinovského Ruska. Šeptá se, že tento fakt přispěl k ocenění Leviatana Zlatou palmou za scénář na festivalu v Cannes, leč nejen tento aspekt z něj dělá důležité filmové dílo, které by vám v kině nemělo uniknout.

(Tomáš Hlaváček)