Irská královna

Je vlivnější než Donald Trump, alespoň dle ankety magazínu Times. Její talkshow si získala srdce diváků od Sydney až po Sarajevo. Řeč je o Panti Bliss, charismatické a vtipné drag queen z Irska, která se dostala do podvědomí lidí na celém světě během loňského referenda o manželství pro všechny. Její řeč o tom, jaké to je být gay, se stala virálním hitem, sdílely ji miliony lidí včetně Madonny a Pet Shop Boys k ní složili podkresovou hudbu. Panti Bliss má totiž co říct o homofobii, životě s HIV, feminitě, sexu i právu vzít si toho, koho milujete – a to s odzbrojující sílou a přesahem. Film Irská královna přitom nesleduje pouze životní cestu kluka z maloměsta, ze kterého se stala národní umělkyně, ale také cestu irské společnosti k modernitě. Transformace země po desetiletí ovládané klérem přitom nejednou upomene na situaci v Československu.

She is more influential than Donald Trump, at least according to a Time's poll. Her talk show enchanted viewers from Sydney to Sarajevo. We are talking about Panti Bliss, a charismatic and witty drag queen from Ireland, who became well-known all over the world during last year's referendum about marriage equality. Her speech about what it's like to be gay became a viral hit shared by millions of people, including Madonna, and the Pet Shop Boys composed the musical score for the video. The speech is popular because Panti Bliss has a lot to say about homophobia, life with HIV, femininity, sex, and the right to marry whomever you love – and does so with disarming power and impact. Yet Queen of Ireland not only follows o a country boy on his journey to become a national artist, but also tracks the journey of Irish society towards modernity. The transformation of a country ruled by the Church for many long decades sometimes reminds us of the situation in Czechoslovakia.

The Queen of Ireland

·

2015

·

86 min

Režie

Hrají