Hitchcock/Truffaut

Predstaviteľ francúzskej novej vlny, F. Truffaut, sa nikdy netajil obrovským obdivom, ktorý prechovával k tvorbe majstra hororu A. Hitchcockovi. V roku 1962 sa teda rozhodol, že sa spoločne s ním na týždeň zavrie v Hollywoode, kde budú po celú dobu horlivo debatovať a predávať si skúsenosti. Z dialógu plného hodnotných myšlienok a popisu schém a spôsobov, akými obaja filmári pracujú, vznikla výnimočná kniha Hitchcock–Truffaut. Dokument obohacuje myšlienkové gro rozsiahlej publikácie o fotografie a nahrávky priateľskej konverzácie, ktorá sa stala pre pracovníkov i milovníkov filmu tak zásadnou.