Historie hříchu

Walerian Borowczyk patří k těm podivným polským klasikům, jejichž filmy se v české distribuci bohužel zjevovaly zcela výjimečně. Buď se jednalo o animované filmy, surreálně laděné filmy (dokud byl v Polsku) anebo o vizuálně hýřivé, více či méně eroticky zabarvené a divácky vděčné snímky (natočené ve Francii). Jeho adaptace románu Stefana Žeromského patří k mistrným ukázkám vizuální preciznosti, s níž je zachycena dekadentní a secesní atmosféra. Ewa Pobratynska se, v intencích předlohy, propadá od mladické naivky k naprostému morálnímu úpadku.