Filmový dobrodruh Karel Zeman

Filmař Karel Zeman patří k našim nejzajímavějším režisérům, výtvarníkům, animátorům a experimentátorům. V tvorbě mísil filmové žánry, techniky, styly i formy (prolínáním animovaného a hraného filmu v pravém smyslu rozvinul tzv. kombinovaný film, mezi jehož nepochybné vrcholy patří Cesta do pravěku, adaptace několika románů Julese Verna a také např. Bláznova kronika, variace na pikareskní romány). Při prolínání a experimentování však stále mířil ke svému cíli – k vyprávění dobrodružných příběhů.