Elizabeth Taylor a bitva o amfAR

„V bezpečí není nikdo. AIDS není nemocí minority, ale je hrozbou pro nás všechny“. Apel z úst Elizabeth Tylor o naléhavé potřebě financovat výzkum na léčbu AIDS byl slyšet všude. Nebála se vystoupit na politických shromážděních a veřejně se připojit k aktivismu v době, kdy taková podpora byla více než nepopulární. V 80. letech vláda i média o tomto problému systematicky mlčela a mnozí nakažení protrpěli své poslední dny v zahanbení, osamění a bez jakékoli lékařské pomoci. Filmová ikona propůjčila svou tvář i hlas výzkumným snahám doktorky Mathilde Krim a jejímu týmu, který bojujíc s vládní zaslepeností a s omezenými finančními prostředky vytrvale hledal způsob, jak zastavit epidemii této nemoci a vrátit naději lidem žijícím s virem HIV. Promítání filmu oscarového dua režisérů Jeffreyho Friedmana a Roba Epsteina (The Times of Harvey Milk, Kvílení) doplní diskuze s českými aktivisty, kteří pokračují v osvětové práci, protože mlčení = smrt.