Eldorado

Deutsche Version

Velmi osobní příběh režiséra Markuse Imhoofa ve snaze o zmapování osudů tisíců lidí na útěku do Evropy. Otázky lidskosti a společenské zodpovědnosti v dnešním světě ho zavádějí zpět do jeho dětství, k jeho empatickému vztahu k italské dívence, uprchlici Giovanně. Nikdy na ní nezapomněl, šel v jejích stopách a žil v její zemi.

O sedmdesát let později opět přicházejí cizí lidé. Imhoof se plaví na lodi italské pobřežní hlídky při operaci Mare Nostrum, kdy je ze Středozemního moře vyloveno více než 100.000 lidí. Očima tehdejšího dítěte hledá odpovědi na otázky, které ho od té doby provázejí. (Das Film Fest)

"Eldorado není jen rekviem za lidskost, ale také za první lásku Markuse Imhoofa." - Die ZEIT

In einer sehr persönlichen Geschichte versucht Regisseur Markus Imhoof das Schicksal tausender Menschen auf ihrer Flucht nach Europa erfahrbar zu machen. Seine Fragen nach Menschlichkeit und gesellschaftlicher Verantwortung in der heutigen Welt führen ihn zurück in seine Kindheit, zu seiner tiefen Verbundenheit mit dem italienischen Flüchtlingskind Giovanna. Er hat Giovanna nie vergessen, ist ihrer Spur gefolgt und hat in ihrem Land gelebt.

70 Jahre später kommen wieder fremde Menschen nach Europa. Imhoof geht nun an Bord eines Schiffes der italienischen Küstenwache während der Operation „Mare Nostrum“, in deren Verlauf mehr als 100.000 Menschen aus dem Mittelmeer gezogen werden. Mit den Augen des Kindes von damals spürt er den Fragen nach, die ihn seit jeher umtreiben.

"Eldorado ist nicht nur ein Requiem für die Menschlichkeit, sondern auch für Markus Imhoofs erste Liebe." - Die ZEIT

Eldorado

·

2018

·

90 min

Režie