Ederly

Piotr Dumala patří mezi zásadní osobnosti polského filmu, a to především toho animovaného. V krátkých, lyrických i nervních filmech je impresionistický i expresionistický, rovným dílem se odkazuje k Dostojevskému i k poetice Franze Kafky, k surrealismu i naturalismu. V celovečerní tvorbě, jak naznačuje již jeho debut Les (2009), se snaží přiblížit pro změnu filmové festivalové klasice a jejímu modernistickému výrazu. Nejinak je tomu u černobílého snímku Ederly. Do groteskního městečka Ederly, jehož obyvatelé zjevně žijí na pomezí snu a skutečnosti, přijíždí cizinec. Ale není cizí všem - jedna místní rodina v něm vidí ztraceného staršího syna.