DNA jako důkaz – přednáška Haliny Šimkové

Analýza DNA patří mezi moderní a velmi efektivní forenzní disciplíny, díky nimž se daří objasňovat závažné zločiny a spolehlivě odhalit jejich pachatele. Dnes už ale tento obor dokáže mnohem víc, od rozpoznávání vzdálených příbuzenských vztahů přes odhad podoby osoby z její DNA až třeba po pomoc při boji proti pytlákům vzácných zvířecích druhů. Své uplatnění navíc forenzní genetika nenachází zdaleka jen v kriminalistice, ale pomáhá i jiným vědním oborům, kupříkladu archeologii.

DNA jako důkaz – přednáška Haliny Šimkové

90 min