Arcibiskup Bezák Zbohom

Dianie okolo osobnosti Mons. Róberta Bezáka vzbudilo v spoločnosti nie len slovenských katolíkov veľký rozruch. Z utajených príčin bol totiž cirkevnými hodnostármi zbavený svojho postu arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy, ktorú zastával od roku 2009. Otázky pobúrenej verejnosti, ktorá aj niekoľko mesiacov po jeho odvolaní prahne po vysvetlení a odmieta výmenu monsignora, však zostávajú bez odpovedí. Ani po osobnom stretnutí s pápežom Františkom II. a jeho oboznámení s incidentom, ktorý v Trnave naberal na obrátkach, sa situácia nijak nezmenila a všetci zainteresovaní zaryto mlčia. Bol Bezák zosadený zo svojej funkcie právom, alebo sa cirkvi nepáčili jeho názory a pokora, ktorú chcel vrátiť aj do cirkevných radov? Práve kritikou súčasnej podoby katolíckej cirkvi a pomerov v nej sa stal i pre mnohých ateistov vzorom a rešpektovanou duchovnou osobnosťou. Arcibiskup Bezák Zbohom si dáva za úlohu zmapovať jeho život od narodenia až po súčasnosť, pričom necháva diváka vytvoriť si vlastný názor na samotnú osobnosť Bezáka, rovnako ako aj na aféru, ktorú jeho odvolanie vyvolalo. Dokument sa pokúša divákom ponúknuť, po záplave nehodnoverných informácií z bulváru, reálny, nestranný pohľad na vec. Robí tak prostredníctvom kombinácie rozhovorov, rekonštrukcií archívnych materiálov, inscenovaných sekvencií a skúmaním prostredia, v ktorom sa Bezák pohybuje a pohyboval. Jedná sa o prvý filmový počin moderátorky a speváčky Oľgy Záblackej, známej hlavne vďaka relácii Na streche, ktorá si, podobne ako dokument, kládla za úlohu zisťovať pravdu o novinárskych „kačiciach“ zo slovenských bulvárnych plátkov.

(Matúš Slamka)

Arcibiskup Bezák Zbohom

·

2014

·

90 min