Aferim!

Ještě v 19. století existoval na tehdejším území Rumunska otrokářský systém, jenž využíval cikánské otroky. Otrokářství bylo v jednotlivých rumunských knížectvích zrušeno teprve v průběhu let 1843–1855. Aferim!, třetí celovečerní film Radu Judea, obrací pozornost k této pozapomenuté kapitole rumunských (potažmo evropských) dějin a rekonstruuje ji očima tehdejší majority.

Policista Costandin dostane od místního bojara za úkol najít uprchlého  otroka. Ten nejenže uprchl, ale také bojarovi svedl ženu. Cesta za žárlivou sadistickou pomstou tak může být pohodlná, zvlášť když k ní lze využít právo a zákon. Costandin s sebou na pronásledování vezme syna, který právě kariérně vykročil v otcových šlépějích na dráhu policajta. Jejich společná cesta se tak stává příležitostí pro otcovská ponaučení synovi, kdy nejen přes věrnou výpravu a hudbu, ale také prostřednictvím citátů z dobových dokumentů, úsloví a přísloví je charakterizované xenofobní Valašsko roku 1835.

Píše-li se dnes o zotročování Romů v Rumunsku, je obvyklé, že se, pro snazší pochopení situace, vedou paralely s otrokářstvím ve Spojených státech amerických (např. v nedávno z němčiny přeloženém titulu Chudáci Romové, zlí Cikáni od Norberta Mappese-Niedieka). Stejně tak se u Aferim! lze setkat s přirovnáním hlavní dějové linky k westernu. Samozřejmě lze Aferim! ocejchovat jako svého druhu rumunský eastern či východní roadmovie. Díky dějovým odbočkám a černobílé cinemaskopické kameře má však blíž k tradici tzv. evropského uměleckého filmu (tzn. k tomu nejlepšímu, co vykrystalizovalo v Evropě šedesátých let). Zároveň tvoří konzistentní součást filmografie Radu Judea, jenž je jedním z představitelů rumunské nové vlny.

Aferim! totiž mj. variuje Judeův nejúspěšnější krátký film Lampa cu caciula (2006, na Brněnské 16 byl film uveden jako „Lampa s čepičkou“, což je opis pro „Elektronku“). V domě, ztraceném někde na samotě, začne cesta otce a syna, kteří vstanou do sychravého rána, zabalí do deky rozbitou televizi a vyrazí na autobus směrem do města za její opravou. V tomto půlhodinovém filmu je věcně (a přitom lyricky) nahlížena všední rumunská bída.

Aferim! usiluje o totéž, jen v historických kulisách a se snahou lépe vystihnout uvažování postav. Význam slova Aferim! se volně překládá jako „výborně“. Vyjadřuje spokojenost s výsledkem. Judeův film je opravdu vynikající a sám sebe zbytečně nechválí. Název v tomto případě spíše ironizuje úsilí hrdinů-policistů, kteří se zvoláním Aferim! sice rádi pochválí, někde v hloubi sebe si ale nesou nevyřešený (a možná i nepochopený) střet práva a svého svědomí.

(Miloš Henkrich)