8 hlav šílenství

Na pozadí životného osudu ruskej poetky Anny Barkovovej, ktorá významnú časť svojho života strávila v táboroch sovietského Gulagu, rozohráva režisérka Marta Nováková príbeh osudovej lásky medzi dvoma ženami. Osem kapitol, usporiadaných skôr emočne ako chronologicky, sa snaží priblížiť hlavne vnútorné pochody Anny, stvárnenej speváčkou Anetou Langerovou. Nevyhne sa však ani (často vtipným) narážkam na komunistický režim a dejinné udalosti 20. storočia. Výnimočné výtvarné pojatie a odlišný formálny štýl jednotlivých hláv vytvárajú pestrú mozaiku, ktorej podobnú by sme v domácej kinematografii hľadali veľmi dlho. (Matúš Slamka)