Zimní spánek

Kto do teba kameňom...

Pokiaľ vás hnevá fakt, že vaša babička vie o tureckej kinematografii vďaka sledovaní Tisíc a jednej noci a iných, televíziami tak obľúbených telenoviel viac, ako vy, máte jedinečnú možnosť zmeniť to. Ak ste doposiaľ nestihli premietanie najnovšieho snímku nie len kritikmi obľúbeného Nuriho Bilge Ceylana, Kino Art vám tento mesiac poskytuje možnosť napraviť to. Čo robí zo Zimného spánku podľa mnohých filmovú udalosť roku?

Na prvý pohľad možno filmy ako Malickov Strom života, Hanekeho Láska, Kechicheho Život Adéle pôsobia natoľko originálne, že ich nemôže so Zimným spánkom nič spájať. Je to však práve ich jedinečnosť, ktorou si všetky vybojovali Zlatú palmu na filmovom festivale v Cannes. Vyše trojhodinové dielo vďaka využívanému spôsobu rozprávania divákovi prináša pocit, akoby priamo z plátna čítal román obohatený o vizuálne vyobrazenie. Čomu vďačí prevažne na dialógoch založená dráma za titul filmovej udalosti roka, za ktorú ju mnohý označujú?

Pokiaľ by bola ústredná postava filmu, Kappadokie Aydin reálnym človekom, pravdepodobne by si s vašou babičkou moc nerozumela. Hoci je bývaním hercom a osobou umenia znalou, ako hrdo prehlasuje, vždy sa účinkovaniu v telenovelách úspešne vyhol. V súčasnosti pravidelne píše svoj stĺpček do miestnych novín, v ktorom sa buď vyjadruje k problémom, ktoré ho trápia, či sa veľkodušne delí o svoje filozofické myšlienky s ľuďmi podľa neho na menšej inteligenčnej úrovni. Jeho lásku k divadlu možno odhaliť aj na základe názvu hotela, ktorý vlastní. Othello však nie je jedinou jeho nehnuteľnosťou. Mesačne vyberá nájom aj z domov v blízkom okolí, preto sa niet čo čudovať, že žije pomerne prepychovým životom. Majetok spravuje spoločne so sestrou a s mladou, sympatickou manželkou. Už prešlo niekoľko rokov od dňa, v ktorom dal sám sebe za úlohu spísať dejiny tureckého divadla do knihy. V započatí práce ho však brzdia iné povinnosti spojené so spravovaním majetku a potreba riešiť problémy, ktoré sa ho netýkajú, čo sa nemusí práve každému páčiť...

"Byť vzdelaným človekom v prostredí obývanom zväčša jednoduchšími občanmi nie je vôbec jednoduché."

Rozprávanie otvára konflikt medzi ústrednou postavou a synom jedného z nájomníkov. Ten prevzal rozhorčenie svojich rodičov a svojskú odplatu za zabavenie práčky a televízoru kvôli neplateniu nájmu do svojich rúk a rozbil starnúcemu intelektuálovi okno na aute. Kappadokie sa snaží vyriešiť situáciu, ako je jeho zvykom, nanajvýš diplomaticky, no jeho snaha sa míňa účinku. Nie sú to však vyhranené situácie, ktoré by posúvali dej Zimného spánku dopredu. Ústredným motívom sú práve medziľudské vzťahy, ktoré sú medzi postavami umiestnenými do prostredia prehistorickej krajiny strednej Anatólie skutočne rozmanité. Tomu napomáha naozaj detailne vyobrazenie charakterov, vďaka čomu sa s postavami zbližujeme po celú stopáž filmu a nadobúdame ilúziu istej spriaznenosti s postavami. Hoci môže trvať dlhšie, kým sa stotožníme s tempom a rytmikou filmu, výsledný efekt však rozhodne stojí za to.

Čím viac vieš, tým menej si človekom

Byť vzdelaným človekom v prostredí obývanom zväčša jednoduchšími občanmi nie je vôbec jednoduché. Náš hrdina o tom vie svoje, no prestáva si uvedomovať privilégium, ktoré by mal mať každý človek bez ohľadu na spoločenskú triedu, a to možnosť konať a rozhodovať sa podľa vlastného rozhodnutia. V snahe pomôcť ostatným s ich problémami v domnienke, že vie v drtivej väčšine prípadov o lepšom riešení, „kradne“ ľuďom zo svojho okolia životy a vzbudzuje v nich pocit menejcennosti a neschopnosti. Množstvo vedomostí z kníh vzalo mužovi schopnosť empatie a zmenilo jeho vystupovanie na takmer lektorské a prehnane sebavedomé. Psyché Kappadokieho však ani zďaleka nie je jediné, ktoré vďaka precízne vyargumentovaným dialógom spoznávame až do morku kosti. Táto skúsenosť nás nabáda k uvažovaní nad vlastnou osobnosťou rovnako ako nad uvažovaním nad spomenutými témami (a že je ich neúrekom) na obecnej, rozsiahlej rovine.

Klasika v novom šate

Režisér Nuri Bilge Ceylan priznal inšpiráciu pri písaní scenára poviedkami Antona Pavloviče Čechova, čo je hlavne v závere filmu pomerne citeľné. Kamera v rukách Gökhana Tiryakiho sa taktiež vyhýba inováciám a uvádza nás do deja v pomerne dlhých, aj vďaka zaujímavému tureckému prostrediu vizuálne imponujúcich záberoch, aby postupne nabrala v snímaní dialógov v štýle záber- protizáber svoju určujúcu dynamiku. Niekedy však použije chytré snímanie jednej z postáv cez zrkadlo, čo otvára divákom možnosť rozličných interpretácii. Zábery miestami decentne podfarbuje Schubertova Sonáta č.20 a prináša im nádych grandióznosti, ktorú hlavný hrdina považuje za sebe vlastnú.

To, do akej miery dovolíme charakterom postáv vryť sa do našich myslí a ako sme ochotný naladiť sa miestami až na transcendentné rozprávanie Zimného spánku je na každom z nás. Jednoznačne si však zaslúži našu pozornosť a dokáže vytvoriť filmový zážitok, ktorý je odlišný od bežnej skúsenosti z inými filmami. Svojou schopnosťou vyvolať v divákovi otázky nie len o filmových postavách, ale aj sebe samom a svojich najbližších na hlbšej úrovni ako je bežné, sa stáva dielom, ktoré v nás zrie ešte dlho po jeho vzhliadnutí.

(Matúš Slamka)