Vlastní silou

English version below Dokumentární snímek Vlastní silou sleduje osudy čtyř výjimečných mužů, kteří se připravují na účast v jediné kulturistické soutěži pro trans muže na světě Trans FitCon. Intimní a bezprostřední snímek se soustředí na rozličné cesty, které předchází tomuto triumfálnímu okamžiku: Rese, mladý otec žijící na ulici; Dominic, který pátrá po své původní rodině; Mason, milující manžel zápasící s psychickou nemocí, a Kennie, který poprvé přiznává svým blízkým, kým se skutečně cítí být. Účast v soutěži pro ně nicméně není otázkou vítězství. Jak film, který získal cenu pro nejlepší dokument na americkém festivalu Outfest, dokazuje, Trans FitCon je pro všechny zúčastněné především jedinečnou šancí být vidět tak, jak si viděni být přejí. Man Made is a documentary that follows the lives of four exceptional men as they prepare to participate in the only body-building competition for transgender men in the world: Trans FitCon. This intimate and guileless film focuses on the different paths that have led up to this triumphant moment: Rese, a young father living in the streets; Dominic, who is searching for his biological family; Mason, a loving husband struggling with mental illness; and Kennie, who discloses to his loved ones who he really feels to be for the very first time. Participation in the competition is not a question of victory for them, however. As the film – winner of the Best Documentary award at the American Outfest festival – proves, Trans FitCon is for all the participants primarily a unique opportunity to be seen the way they wish to be seen.

Man Made

·

2018

·

93 min

Režie