Velká nádhera

Sorrentinův filmový rukopis je dnes stěží přehlédnutelný. Divák se tak vždy podiví nad nesmlouvavým formálním maximalismem, mnohdy srovnatelným s vizuální velkolepostí blockbusterových hitů, který se však na rozdíl od nich stává vnějším prostředím niterné studie vesměs výstředních hrdinů. Nejinak tomu je v případě režisérova nového snímku Velká nádhera (La Grande Bellezza), který už stačil projít hlavní soutěží v Cannes a těší se stále značnému festivalovému ohlasu. Naposledy v Torontu.

Není náhoda, že je Velká nádhera přirovnávána k Sladkému životu Federica Felliniho, mimochodem Sorrentinova oblíbeného režiséra. Opět je to Řím, který slouží jako přiléhavá kulisa nespoutaného společenského života. A je to také Sorrentinův věrný Toni Servillo a jeho postava letitého světáka Jepa Gambardelliho, který nás provází vizuálně opojným světem římské smetánky. Ta je však natolik zaneprázdněna svým hédonistickým životním stylem, že si zapomněla povšimnout, co se to vlastně s Itálií Berlusconiho doby děje. Ostatně, děje se toho mnoho, jen nikdo z dotyčných protagonistů příliš neřeší, kam to všechno směřuje. V případě Velké nádhery však neočekávejme politický snímek, jakým byla biografie Božský (2008). Tentokrát máme co do činění s aktuální společenskou satirou, v níž jsme svědky okázalého jarmarku marnosti lidských osudů, z nichž žádný Jepovi nenabízí srozumitelnou odpověď po smyslu lidské existence. A zdá se, že to nikoho kolem Jepa ani příliš nerozrušuje.

(Tomáš Hlaváček)