Universum Brdečka

Je i zásluhou dcer a vnoučat, že řada jmen klasiků českého animovaného filmu neupadá v zapomnění. Nepočítáme-li méně šťastné případy, kdy se dozvídáme hlavně o dědických sporech o právo nakládat s dílem tvůrců, obvykle se o rodinné stříbro dbá. Otcova tvůrčího odkazu se tak chopila i Tereza Brdečková. Po vydání výpravné obrazové publikace v roce 2013 se nejnověji podílela také na přípravě dokumentu, jenž vznikl u příležitosti nedožitých stých narozenin filmaře. Jiří Brdečka nebyl jen cinefil s láskou k westernu (mj. autor Limonádového Joea), ale v jeho případě lze vskutku právem mluvit o univerzálnosti a rozlehlosti talentu, ať písemného či výtvarného. Pracoval v propagačním oddělení filmu, ale zároveň byl i zdatným filmovým kritikem. Jako scenárista se uměl přizpůsobit stylu Jana Wericha i Jiřího Trnky či Oldřicha Lipského, přesto však jako režisér krátkých animovaných filmů vynikal osobitým viděním a smyslem pro jemný humor, groteskno až morbidnost a citem pro sžíravou zkratku. Směrem k tvůrčí osobnosti a jeho svébytnému světu, tak míří nejnovější dokument Miroslava Janka.

Universum Brdečka

2017

·

84 min