Starci na chmelu

Jeden z prvních a nejznámějších československých muzikálů byl uveden v roce 1964 a jako i v dalších snímcích z poloviny šedesátých let se v něm odráží období politického tání. Rebelií a příjemným osvěžením tehdejší filmové nabídky byl už jen žánr samotný, neboť muzikál amerického vzoru zasazený do lokálního kontextu československý divák nepoznal. Přestože je ve Starcích na chmelu mnohem zřetelnější linie boje individualisty proti mase, spíše než znesvářených stran, vnímáme nejblíže inspiraci americkým West Side Story. Z tohoto úhlu pohledu je obdivuhodné, jak se autorskému týmu režiséra Ladislava Rychmana, scenáristy Vratislava Blažka a hudebně-tvůrčímu kolektivu Bažant–Malásek–Hála podařilo natočit film, který není jen napodobeninou západní produkce. Nacházíme tu pochopitelně morální ponaučení, jak „to lidské v člověku vytváří pospolitost“ či že „být jako ostatní“ je prevence zbytečných problémů. Tyto velkoduché pravdy jsou však scénářem neustále zpochybňovány a rozverní mladiství „chuligáni“ jsou zde prezentováni formou tanečních čísel s choreografií drzého západního střihu.

Přestože kvalita textů a tedy i písní samotných je velice kolísavá a vedle hloupého skotačení, kdy sedmnáctiletí zpívají hopsa hejsa do Brandejsa, z filmu pochází mnoho zlidovělých melodií, ať jsou to Milenci v texaskách (ústřední a zároveň úvodní píseň) nebo Den je krásný. Skutečné překvapení přichází v chlapecké ložnici, kdy Honza v podání Miloše Zavadila jako vychytralý premiant zpívá: „Vždyť je to prostinké, jen pro chytrého arci, dospělí dětinští a dítka jsou dnes starci, moudrej se nermoutí a fiškus není šťoura, jsme zkrátka na pouti, která se večer bourá.“ Tato obhajoba vlastní pozice v systému, která je prakticky založena zrovna tak na určitém vyčlenění, avšak mazaně maskovaném vysokými pracovními výkony a dobrým prospěchem, zní velmi přesvědčivě a celá scéna jako by byla zvednutým ukazováčkem celému tehdejšímu zřízení. Postava Honzy navíc přináší potřebné napětí milostnému příběhu mezi outsiderem Filipem a rozmarnou Hankou, která však jako podobně individualistické stvoření nachází s ním na půdě svůj svět.

Navzdory tomu, že se vedle ústřední trojice ostatní postavy slévají ve dvě genderově rozdělené masy, vystupuje zde ještě v duchu socialistické školy naoko autoritativní učitelka, která však vnitřně bojuje s vlastním pocitem zodpovědnosti. „Nevyčnívej, uč se a pracuj, protože takto to má být.“ Svět je tu nastaven podle jasných pravidel, aby jednotlivé scény tenhle status quo zas a znova narušovaly. „Například, je Bůh, soudružko?“ ptá se Filip, a jen pouhá otázka už viditelně znamená provokaci, protože jsou přece jasně dané pravdy, o kterých není pochyb. Jakýsi realističtější náboj filmu dodává třeba i to, že ani hlavní hrdinové nejsou vůbec dokonalí. Nejde tu zdaleka pouze o niternou slabost, jako spíše o Hančino zřetelné opovrhování ostatními děvčaty. Honzovy snahy dostat Hanku upřímným prohlášením „Hanko, ty jsi kádr“ pak dnes zní už především zábavně.

Jakkoliv se v muzikálu od začátku dbá na vyjádření individuality, která je vzápětí odsuzována, nakonec právě to lidské vítězí nad tlakem společnosti. Romantická láska je zde vzepřením se systému pravidel a ve filmu, jakým jsou Starci na chmelu, působí odvážně a pozitivně. Radikálně se nevzpírá, přirozeně krystalizuje a v závěru získává zcela relevantní platnost. Přestože dnes chápeme Starce na chmelu v kontextu doby, pořád v nich nacházíme univerzální vzdor, který lze neustále aktualizovat. Film tedy není pouze dobovou zábavnou hříčkou, jež začíná sólem tří chlapců s kytarami, ale odlehčenou ilustrací toho, jak jednotlivec dozrává v čestného člověka, ať je doba jaká chce.

(Zuzana Macháčková)