Roura

Ukrajinský režisér Vitalij Manskij sa na základe najnovšieho filmu predstavuje ako dokonalý voyer. Prostredníctvom komponovaných obrazov dáva divákovi možnosť pozorovať životy náhodných ľudí od mrazivého ruského Sibíru až po priemyselne rozvité Nemecko. Dve na pohľad výrazne rozdielne oblasti totiž spája plynovod a vytvára tak medzi nimi pomyslené puto. Koľko podobností/odlišností medzi doma týmito vzdialenými „svetmi“ divák vypozoruje už záleží výhradne na ňom a jeho pozorovacích schopnostiach.

Roura

·

2013

·

120 min