Olověná vesta

V Kubrickově tvorbě se projevují dva silné proudy – a někdy spolu splývají v jeden tok. Jedním z nich je adaptace kontroverzních literárních předloh plných sexu a násilí a druhým výrazným proudem jeho tvorby jsou válečné filmy. Olověná vesta není jen jeho posledním filmem o válce, ale také filmem, kde výrazně překročil běžná žánrová klišé.