Naše generace

Dokument se zabývá současnou situací domorodých populací Austrálie a nastiňuje boj Aboriginců o svou kulturu, území a základní lidská práva. Poukazuje na skrytý rasismus a asimilační program v této „šťastné zemi“. Film dává zaznít volání po svobodě na hranici mezi dvěma světy, které rezonuje se zápasem domorodých lidí po celém světě.

Naše generace

·

2010

·

73 min