Mobilizace snů

Telefon, televize a film mají své počátky před více než sto lety. Ve své době stejně revoluční jako jsou dnes sociální media, probouzely tyto rané technologie a média v lidech až utopistické představy. Slibovaly neomezenou komunikaci, smazání geografických vzdáleností nebo dokonce ukončení válek. Zároveň však již od samého počátku vzbuzují média v lidech strach z jejich zneužití a ze ztráty soukromí, bezpečnosti i morálky. S pomocí vzácného a z velké částí dosud nezveřejněného archivního materiálu z téměř 200 filmů sleduje Mobilizace snů touhy a obavy dnešního hyper-propojeného světa a ilustruje historie utopických nadějí a virulentní zneužívání technologií.

Deutsch

Vor mehr als hundert Jahren nahmen Telefon, Film und Fernsehen ihren Anfang. Revolutionär wie heute Social Media entfachten diese frühen Medien glühende Utopien. Durch besseres Verständnis des Anderen versprachen sie uneingeschränkte Kommunikation, die Auflösung geografischer Distanzen oder gar das Ende der Kriege. Gleichzeitig und von Anfang an, nähren die Medien aber immer auch die Angst vor ihrem Missbrauch und dem Verlust der Privatsphäre. Mit Hilfe von seltenem und größtenteils unveröffentlichtem Archivmaterial aus fast 200 Filmen folgt Mobilisierung der Träume den Sehnsüchten und Ängsten der heutigen hypervernetzten Welt und illustriert die Geschichte utopischer Hoffnungen und virulenten Technikmissbrauchs.

Dreams Rewired

·

2015

·

88 min

Hrají