Lesby, kamera, akce!

Chcete si připomenout filmy, nad kterými vaše malá lesbická dušička plesala v 80. a 90. letech? Nebo vám historie lesbického filmu uniká, ale toužíte ji odhalit? Film Lesby, kamera, akce! uspokojí všechny vaše potřeby skrze výpovědi pionýrek americké feministické a lesbické kinematografie prokládané nepřeberným množstvím filmových ukázek. Navíc v rychlém a osvěžujícím tempu. Od experimentální filmařky a lektorky na Princetonu Su Friedrich se dostaneme až k legendě feministického filmu Barbary Hammer jedné z prvních režisérek, které točily v 70. letech o lesbických tématech. A kromě Rose Troche, rezidentní režisérky seriálu The L Word a filmu Go Fish, se seznámíme také s Cheryl Dunye nebo Vicky Du, které se věnují problémům afroamerických a asijských leseb a postavení žen. Kultovní snímky jako But, I’m a Cheerleader samozřejmě nejsou opomenuty. Would you like to take a trip down memory lane to the films that made your little lesbian soul jump with joy in the 1980s and 1990s? Or are you unacquainted with the history of lesbian cinema and would like to learn more? Dykes, Camera, Action! will satisfy all your needs through the testimonies of the pioneers of American feminist and lesbian cinema, interspersed with numerous film previews. And all that at a fast and fresh tempo. From experimental filmmaker and Princeton professor Su Friedrich, to a legend of feminist film, Barbara Hammer – one of the first female directors who focused on lesbian topics in the 1970s. And besides Rose Troche, the director-in-residence of The L Word series and Go Fish, we will also meet Cheryl Dunye and Vicky Du, who concentrate on the issues of African American and Asian lesbians and the position of women. And iconic films such as But I’m a Cheerleader aren’t left out either.

Dykes, Camera, Action!

·

2018

·

58 min