Křižáček

Jednoho dne se z domova vytratí jediný syn rytíře Bořka. Sám vyrazí na křížovou výpravu do Svaté země osvobodit Kristův hrob. Rytíř Bořek vyrazí v synových stopách.

Režisér Václav Kadrnka se inspiroval u básně Jaroslava Vrchlického a natočil metaforu o putování. Ovšem namísto aby se poutníci jeden k druhému přibližovali, vzdalují se od sebe v prostoru i čase.