Krátký film o zabíjení

Pozdní tvorba Krzysztofa Kieślowského je silně ovlivněná setkáním s Krzysztofem Piesiowiczem. Spolu vytvořili dvě filmové série, Dekalog a trilogii Tři barvy. Z Deka‑ logu, inspirovaným desaterem, se jako dva samostatné celovečerní filmy – Krátký film o lásce a Krátký film o zabíjení (1988) – a patří mezi filmovou klasiku.