Kmen

Sergey, hluchonemý mladík sa sťahuje do internátnej školy a začína sa vzdelávať v prostredí prispôsobenom jeho postihnutiu. Postupne spoznáva hierarchiu medzi spolužiakmi a preniká čoraz hlbšie do skupiny delikventov, ktorí využívajú svoje zdravotné obmedzenie nelegálnou cestou v svoj prospech. Organizovaný zločin medzi študentmi sa čoraz viac stupňuje a Sergey zahorí zakázanou láskou k milenke bossa kmeňa, čo jeho situáciu ešte viac skomplikuje. Napriek množstvu filmov, taktiež riešiacich problém začlenenia sa jednotlivca do skupiny, často podobne na pozadí prostredia internátnej školy, sa Kmen stáva výrazne výnimočným vďaka svojmu spôsobu rozprávania. Ukrajinský režisér Miroslav Slaboshpitsky sa rozhodol diváka do príbehu zasvätiť prostredníctvom neobvyklého percepčného zážitku, v ktorom absentuje akýkoľvek hovorený dialóg a postavy medzi sebou celú stopáž komunikujú len prostredníctvom posunkovej reči. Tento postup si vyžaduje vnímavého a pozorného diváka, ktorý pristúpi na režisérovu hru, pričom absenciu tituliek a dialógov nahradí identifikácií postáv na základe ich iných špecifických výrazových prostriedkov.

Zvukovú zložku filmu tvorí prevažne zhluk ruchov a šumov, čo ešte znásobuje pocit skľúčenosti, neistoty a ponurú atmosféru filmu. Dlhé zábery, v ktorých sa často filmový čas výrazne približuje tomu reálnemu, nezriedka obsahujú (podľa vzoru súčasného nezávislého filmu) sekvencie plné explicitného sexu a brutality, ktoré neraz skúšajú divákovu mieru únosnosti. Kmen zásadne rozširuje hranice diváckeho vnímania a svojim výnimočným štýlom rozprávania sa stáva filmom, ktorý si určite zaslúži pozornosť milovníka nezávislých filmov.

(Matúš Slamka)